LB-Lux of Sweden ar marknadsledande inom ljusplanering med ledlampa. 52

From Front Wiki
Jump to: navigation, search

ledlampa LB-Lux Of Sweden - Experter pa ledbelysning Vara tjanster omfattar produktforsaljning, ljussattning och installationer till en modern energibesparing och miljovanlig ledbelysning.

Vi kan genom direktimport fran flertalet tillverkare erbjuda laga priser med egna produktframtagningar. Vi valjer alltid ut vara leverantorer med stor vikt pa basta kvalite, sa ni som kunder kan vara sakra pa att vara produkter haller toppklass. Inga projekt ar for sma eller for stora och vi satter alltid dig som kund i fokus.

Vi arbetar garna med projekt dar LED belysning blir en del av andra produkter. Tex skyltar, butiksinredning, maskiner, industrianpassade losningar etc

Fordelar medled

LED anvander valdigt lite energi, ofta langt mindre an de kompakta fluorescerande lampor som for narvarande marknadsfors som "energibesparande".Detta leder till stora besparingar i elforbrukning.

LED-belysning har de senaste 10 aren utvecklats till en livslangd pa svindlande 50 000 timmar. Det gor dem mycket billigare an andra lampor, pa lang sikt och sparar aven tid och besvar med att byta glodlampor regelbundet, sarskilt pa svartillgangliga platser.

LED-lampor kan monteras i de flesta standard belysningsarmaturer.

LED-lampor avger inget horbart surrande som fluorescerande lampor kan gora vilket ar mycket irriterande och stor ocksa radiofrekvenser.

LED-lampor ar kvicksilverfria, de utgor inget omedelbart hot, om de ar trasiga och de kraver inte att hanteras som farligt avfall. Kompakt fluorescerande lampor ar mycket giftiga om de spricker och kraver hantering som farligt avfall.

LED-lampor kommer i ett stort antal modeller som passar alla tillampningar.

LED-lampor ar stot och vibrationresistenta, det finns inga skora tradar som latt kan skadas.

LED-lampor avger inget UV-ljus och ar sakra for manniskor med halsoproblem och som paverkas av lysror.

LED-belysning producerar mycket lite varme, vilket kraftigt minskar belastningen pa luftkonditioneringssystem och minskar darmed energiforbrukningen ytterligare

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox